Rozwój osobisty i ruch

- Kategorie : Artykuły

Ruch. Bez niego nie istniejemy. Wszystko wokół nas i wewnątrz nas wiruje i drży w nieustannym tańcu. Nawet bezruch jest częścią ruchu, jak cisza i pauzy są nieodłączną częścią muzyki. Często brak wyraźnego ruchu, gdy mu się bliżej przyjrzymy, ukazuje bardzo subtelne odcienie rytmu i wibracji. Staje się chwilą, w której można osiągnąć stany bliskie głębokiej medytacji, ale nigdy martwoty. Fizyka kwantowa udowadnia, że na poziomie subatomowym nie ma nawet nanosekundy bezruchu.

Cała materia wszechświata tańczy. Być może na podstawowym poziomie całą rzeczywistość organizują superstruny nieustannie drgające w dziesięciowymiarowej przestrzeni (z której możemy dostrzec tylko cztery opisywane jako czasoprzestrzeń), jak sugeruje fizyk Michio Kaku.

W kulturach cywilizacji przemysłowych ruch został zamknięty w okowach form. Odpowiednie formy ruchu są przypisane do odpowiednich okoliczności. Poruszamy się w skonwencjonalizowany sposób. Różne grupy wiekowe i społeczne mają stosowne dla siebie i akceptowane formy poruszania się i ekspresji. Odstępstwa są karane ostracyzmem i wyśmianiem.

Naszą potrzebę ruchu zamknęliśmy w rezerwatach aktywności sportowych i tańca. I choć pozwalamy im żyć trochę swobodniej niż w szkole, fabryce, biurze i na ulicy, jest to okupione ofiarą formalizacji. Tańce mają swoje klasyfikacje i nakazane formy. Płacimy za możliwość nauczenia się na kursach, jak możemy olśnić innych odpowiednim dostosowaniem się do wyznaczonego ideału określonej formy tanecznej. Na wyższym poziomie biegłości kontroli podlegają wszelkie mikroruchy barków, bioder, stóp, palców, a nawet ekspresja mimiczna. Podobnie dzieje się ze sportem. Nie ma już zabawy rywalizacją, jak robią to dzieci, tylko ustala się precyzyjne cele i sposoby ich osiągania, a wybrane gwiazdy unieruchamiają na trybunach i przed telewizorami obserwatorów i adoratorów marzących o podobnej swobodzie ekspresji ciała.

Dziki, energetyczny taniec w klubach też ma swoje ograniczenia. Pewne formy są cool, a inne już nie. Otwiera się więc z jednej strony spory obszar dla spontaniczności w ruchu, ale też nakładane są ograniczenia. Są one tym bardziej zdradzieckie, że nie ma wyraźnych zasad i wskazówek, gdzie znajdują się te granice i kiedy możemy je przekroczyć, nie narażając się na dezaprobatę. Dlatego nieodłącznym towarzyszem tej „spontaniczności” jest alkohol, który owszem pozwala odpuścić samokontrolę i wygasić głos wewnętrznego krytyka, ale nie daje możliwości późniejszego skorzystania z obszarów wolności, na które pod jego wpływem się wkracza. Następnego dnia gubimy tę pamięć, nie mamy dostępu do stanu, w którym byliśmy, a czasem wręcz wstydzimy się tego, co „nam się przytrafiło”. Niemniej jednak jest to sygnał na to, że potrzeba ruchu i wyzwolenia swobodnej ekspresji poprzez ruch jest bardzo silna. Nasze ciało chce w ten sposób zakomunikować coś bardzo ważnego.

Ruch był od zawsze istotnym element rytuałów. Współczesne formy celebracji w naszej kulturze stały się dość ceremonialne i statyczne. Ale w kulturach pierwotnych dynamiczny ruch był bardzo znaczącą częścią ważnych, rytualnych momentów w życiu społeczności. Często też ruch jest jednym z podstawowych narzędzi pracy szamana. W ten sposób potrafi on wejść w odmienny stan świadomości i umożliwiać sobie podróż do innych światów, aby uzdrawiać lub wieszczyć. Niezależnie od naszych poglądów, wiary w autentyczność tych podróży, czy też podejrzeń o hochsztaplerstwo, warto zauważyć, że szamani pełnili (i w wielu miejscach wciąż pełnią) role skutecznych lekarzy, psychoterapeutów i przewodników duchowych członków swoich społeczności.

Niemalże we wszystkich kulturach wykształciły się formy medytacji i osiągania pogłębionych stanów  świadomości poprzez ruch. Joga w Indiach, tai-chi w Chinach, taniec derwiszów w kulturach muzułmańskich, towarzyszące żydowskiej modlitwie kołysanie się w przód i tył, transowe tańce w kulturach plemiennych to tylko wybrane i najbardziej znane z tych form.

Ruch jako metoda pracy był długo marginalizowany przez psychologię i psychiatrię. Główne nurty psychoterapeutyczne umniejszały znaczenie ciała i ruchu, kładąc nacisk na rozmowę (psychoanaliza), pracę z relacjami (szkoły systemowe) i reedukację psychologiczną (nurt behawioralno-poznawczy). Od zawsze jednak istniały  zainteresowane pracą z ciałem, czego dobrym przykładem się prace Wilhelma Reicha, Alexandra Lowena, Marian Chale czy Mary Whitehouse.

Współcześnie coraz więcej nurtów i technik psychoterapeutycznych włącza do swojego repertuaru pracę z ciałem i ruchem. Jednocześnie ciągle rozwijane są różnorodne techniki pracy z ruchem, które mieszczą się na styku terapii z rozwojem osobistym i edukacją ruchową. Czasami leżą one na pograniczu pracy z ruchem i pracy z symptomami oraz całym obszarem prioprocepcji. Wśród bardziej znanych można wymienić Ruch Autentyczny,  Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne,  DMT (Dance Movement Therapy), 5 Rytmów Gabriele Roth, Metodę Feldenkraisa, Technikę Aleksandra czy też Kontakt Improwizację. W każdej z tych metod dotyka się nieco innych obszarów psyche i ciała. Ale wszystkie one zakładają, że nasz umysł i ciało stanowią jedną całość, a ruch jako podstawowa forma ekspresji ciała jest sposobem na uleczenie jego ran i traum.

Praca z procesem zajmuje się odkrywaniem zmiany, jaka próbuje zajść w życiu klienta oraz pomocą w jej urzeczywistnieniu. Sposobem na odkrywanie kierunku zmiany jest wyłapywanie sygnałów występujących w różnych obszarach życia klienta. Obszary te obejmują wszelkie doświadczenia pojawiające się w jego życiu i ciele. Mogą to być wydarzenia przytrafiające się danej osobie na co dzień, zwłaszcza te nieintencjonalne i niechciane, ale powtarzające się i układające w zauważalne wzory: problemy relacyjne, symptomy w ciele, sny i marzenia, komunikacja werbalna i  niewerbalna oraz ruch ciała z całym bogactwem informacji, jakie niesie.

Nasza świadomość jest często skupiona na różnych aspektach naszego funkcjonowania w świecie pozostawiając ruch nieobjęty uwagą. Dzięki temu poprzez ruch ujawnia się wiele sygnałów, które są wskaźnikami, w jakim kierunku próbuje się dokonać zmiana naszej tożsamości.

W pracy z ruchem psychologia procesu skupia się na dostrzeganiu i rozróżnianiu ruchu intencjonalnego, zamierzonego, wewnętrznie spójnego, logicznie spajającego się z innymi sygnałami oraz ruchu „przydarzającego się”, nieintencjonalnego, niedokończonego, niedopełnionego, powtarzającego się, odróżniającego się od ogólnego wzorca ruchu, niespójnego z innymi sygnałami.

Pierwsza grupa ruchów definiuje, jaka jest obecna tożsamość osoby i z czym się ona identyfikuje. Druga grupa wskazuje kierunek, w jakim podąża zmiana. Ujawnia, jakie aspekty danej osoby chciałyby zostać uwzględnione, ale są odpychane, ignorowane i zatrzymywane.

Często pole społeczne z panującym zespołem zakazów i nakazów jest jednym z hamulców powstrzymujących postępujący proces zmiany w jednostce. Dlatego sam proces nie jest łatwy ani do zauważenia przez osobę „dotkniętą” zachodzącą zmianą, ani tym bardziej do zintegrowania. Działania terapeuty są nakierowane na odkrycie tendencji do zmiany, wzmocnienie jej, by móc odczytać zakodowaną informację i wsparcie w dokonaniu się tej zmiany w życiu klienta. Stąd zainteresowanie dziwacznymi, „głupimi” aspektami funkcjonowania, a w przypadku ekspresji ciałem  – głupimi ruchami, i pełna ich akceptacja. Choć są one postrzegane jako „nie moje”, a przez to zawstydzające, kłopotliwe, śmieszne, głupawe, a nawet groźne, to kryje się w nich obietnica odnalezienia odrzucanej części siebie, która w tym okresie życia jest nam szczególnie potrzebna. Doświadczenie energii, która chce się ujawnić poprzez te sygnały, często odsłania nam aspekt, który nas głęboko porusza i który, jeśli go uznamy i zintegrujemy, potrafi niebywale podnieść jakość naszego życia.

Jak mawia Arnold Mindell: problem sam niesie swoje rozwiązanie.

Autor: Wojciech Pierga

Udostępnij