Wewnętrzne dziecko

- Kategorie : Artykuły

Przechodząc przez kolejne etapy rozwoju wewnętrznego, docieramy do fundamentalnej metody uzdrowienia – pracy z wewnętrznym dzieckiem.

Jako dzieci, od okresu płodowego, przez narodziny i niemowlęctwo aż do uzyskania pełnoletności, doświadczamy wielu ran emocjonalnych, oddziałujących na późniejsze, dorosłe życie. Porzucone niemowlę czy zraniony, osamotniony dziesięciolatek, wciąż w nas żyje i cierpi z powodu niezaspokojonych, emocjonalnych potrzeb. Rzutuje to przede wszystkim na relacje, zarówno z przyjaciółmi jak i partnerami. Osoby nie uzdrawiające traum dzieciństwa nie są zdolne do nawiązywania zdrowych, karmiących i harmonijnych związków. W komunikacji z partnerem czy partnerką często wychodzą z pozycji małego chłopca / małej dziewczynki, oczekując od drugiej osoby zaspokojenia potrzeb, które zostały zaniedbane przez rodziców. W dorosłych relacjach wewnętrzne dziecko wciąż na nowo przeżywa ból, zadany niegdyś przez matkę bądź ojca. Przeżywane cierpienie potrafi osiągać ogromne rozmiary.

Jedną z najskuteczniejszych metod uzdrawiania ran wewnętrznego dziecka jest Terapia Mocnego Trzymania (TMT), stworzona przez Jirinę Prekop oraz Ustawienia Rodzin Berta Hellingera. Laura Rincórn Gallardo, terapeutka oraz autorka książki „Skąd pochodzi mój ból”, łączy oba te narzędzia z Metodą Wizualizacji Kierowanej z Muzyką (GIM). Zestawienie wszystkich tych systemów terapeutycznych pozwala na przeprowadzenie pacjenta przez proces głębokiej transformacji zadanych w dzieciństwie ran i w efekcie – uzdrowienia zdolności do miłości własnej oraz pełnej, bezpiecznej miłości z drugim człowiekiem.

TMT pozwala przywrócić więź między dzieckiem a rodzicami (nawet kiedy dziecko jest już dorosłe), uzdrowić traumę narodzin, wybaczyć nieobecnym bliskim. Daje również możliwość dopełnienia żałoby po stracie oraz przepracowania ran emocjonalnych z okresu niemowlęctwa i dzieciństwa.

Ustawienia Rodzin umożliwiają dotarcie do zapomnianych, rodowych historii, nieuwolnionych i niewyrażonych w rodzinie emocji, które to przechodzą na kolejne pokolenia w postaci tzw. „systemowych uwikłań rodzinnych”.

Metoda Wizualizacji Kierowanej z Muzyką (GIM) pozwala na szerokie spectrum pracy z emocjami oraz ciałem.

Efekty łączenia opisywanych metod Gallardo opisuje, przytaczając historie konkretnych osób, doświadczających własnego uzdrowienia oraz asystujących w intensywnych procesach najbliższych. Sama książka może okazać się transformującym narzędziem, jeśli pozwolimy sobie otworzyć się na jej prowadzenie.

Udostępnij